25 Haziran 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

488 SAYILI DAMGA VERGİSİ KANUNUNA GÖRE RESMİ DAİRE

Resmi daire:
Madde 8 – Bu kanunda yazılı resmi daireden maksat, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, yatırım izleme
ve koordinasyon başkanlıkları, belediyeler ve köylerdir. (1)(2)
Bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmeler resmi daire sayılmaz