20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Dosya Alacağına Haciz Varken Haricen Tahsil

1 2 . H U K U K D A İ R E S İ Esas No : 2022/8458 ,Karar No : 2023/1183

“… Takip başladıktan sonra, takip konusu olan alacağın bir başkasına devredilmesi (temlik edilmesi) mümkündür. Dosya alacaklısının alacağı üzerine haciz konulmuş olması halinde, üzerine haciz konulan dosyada alacaklının tasarruf yetkisi sınırlanmış olduğundan; alacaklı yahut vekilince üzerine haciz konulan dosyaya haricen tahsil, feragat ve vazgeçme taleplerinde bulunulamayacaktır….”