20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

(DSİ) DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAHSİL HARCI

Adalet  Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkalığı Öneri Listesi (2021 )

144- 28.04.2018 Tarihinden Önce DSİ Genel Müdürlüğünün Alacaklı Olduğu Takiplerde
Harç Alınmadığı

NOT: 28.04.2018 tarihinden önce yapılan işlemlere ilişkindir.
… sayılı, DSİ Genel Müdürlüğünün alacaklı olduğu takiplerde harç alınmadığı görülmüştür.
662 sayılı KHK’nın 58. maddesi ile Yargıtay 18. HD’nin 15/05/2012 tarih ve 2012/4648 esas
2012/5659 karar sayılı ilamı uyarınca 02/11/2011 tarihinden itibaren DSİ Genel
Müdürlüğünün harçtan muaf olmadığının unutulmaması,
Adalet  Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkalığı Öneri Listesi (2021 )

145- 28.04.2018 Tarihinden İtibaren DSİ Genel Müdürlüğünün Alacaklı Olduğu
Takiplerde Harç Alındığı

NOT: 28.04.2018 tarihinden itibaren yapılan işlemlere ilişkindir.
… sayılı, DSİ Genel Müdürlüğünün alacaklı olduğu takiplerde harç alındığı görülmüştür.
28/04/2018 tarihli Resmî Gazete ile yürürlüğe giren 7139 sayılı Kanun’un 6. maddesi ile
değişik 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce Yürütülen Hizmetler Hakkında
Kanun’un 49. maddesine göre anılan genel müdürlüğün 492 sayılı Harçlar Kanunu’na
göre alınan harçlardan muaf olduğunun dikkate alınması,

Adalet  Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkalığı Öneri Listesi (2019 ) 14.Sıra

DSİ Genel Müdürlüğü ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun alacaklı olduğu takiplerde harç alınmadığı görülmüştür. 662 sayılı KHK’nın 58. maddesi, Yargıtay 18. HD’nin 15/05/2012 tarih ve 5659 karar sayılı ilâmı uyarınca 02/11/2011 tarihinden itibaren DSİ Genel Müdürlüğü’nün, aynı Dairenin 20/06/2011 tarih ve 2011/4992 esas, 7438 sayılı kararı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun harçtan muaf olmadığının unutulmaması,