23 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İcra Güncesi açıldı

İcraguncesi.com ile icra hukuku alanında icra müdürlüğüne verilecek dilekçelere, İcra Müdürlüğünce verilebilecek kararlara ve yazılabilecek müzekkerelere, İlgili Yüksek Yargı kararlarına, İcra harç ve vergilerine, İcra Müdürlüğü haciz uygulamalarında dikkat edilecek hususlara vs. ulaşılabilecek, icra hukuku ile ilgili herkesin iş ve işlemlerinin kolaylaştırılması hedeflenmektedir……… Örnek teşkil edebilecek icra müdürlüğüne verilebilecek dilekçeler ve İcra Müdürlüğü kararlar ; Öncelikle somut olay belirtilerek bu somut olayı karşılayacak mevzuata ve Yargı İçtihatlarına bağlanarak gerekçelendirilmiştir.

Bu hali ile İcra Müdürlüğünde karşılaşılabilecek tüm somut olaylara uygun gerekçeli kararlar bulunan iş bu site içeriği ile İcra Müdürlüklerinde özellikle tekrara dayanan işlemlerinin %85 oranında karşılandığı düşünülmektedir. Çalışmalar özveri ile devam etmekte olup meslektaşlarımızın gerekçeli hazır kararlarla işlerinin en üst seviyede hafifletilmesi hedeflenmektedir.

Yine siteye yüklenen içtihatlar, genelgeler ve yazılar ile bilgilendirme yapılarak nadir karşılaşılan sorunların çözümlenmesi karşılanmaya çalışılmıştır. Bu sitede paylaşılan bilgi ve belgeler bilgi amaclıdır, resmi bir bağlayıcılığı yoktur. Bilgi ve belgelerin ticari amaçla izinsiz kullanılması yasaktır, kullanılması halinde Her türlü hukuki ve cezai dava hakları saklıdır. Uyuşmazlıklarda Konya Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir

More Stories

1 thought on “İcra Güncesi açıldı

Comments are closed.