21 Haziran 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

2004 Sayılı İcra Ve İflas Kanunun 134 . Maddesi

2004 Sayılı İcra Ve İflas Kanunun 134 . Maddesi “…… İhale alıcısının talebi üzerine icra dairesi, satışı yapılan taşınmazda kira sözleşmesine bağlı olarak oturan kişiye kira bedelini, diğer hâllerde ise taşınmazı kullanan kişiye bilirkişi marifetiyle tespit edilen aylık kullanım bedelini icra dairesine yatırmasını emreder. İlgili, ihtara rağmen kirayı veya belirlenen bedeli icra dairesine yatırmazsa hakkında 356 ncı madde hükmü kıyasen uygulanır ” şeklinde düzenlendiğinden,