30 Mayıs 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Borçlunun devrettiği malı alan 3. kişilerin açık adres ve kimlik bilgilerinin tespiti talebi red kararı