30 Mayıs 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İİK.nın 106-110.maddeleri uyarınca haczin düşmüş olup olmadığı belirlenirken sürenin başlama tarihi