18 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Tasarrufun iptali davasında verilen ihtiyati haczi kararının kesin hacze dönüşme tarihi