18 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

taşınmaz rehninin ipotek veya ipotekli borç senedi ve irat senedi şeklinde kurulabileceği