30 Mayıs 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

TBK 585 maddesinde ”Adi kefalette alacaklı