23 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

vekalet ücreti

Vekillikten azilden sonra vekilin icra dosyasından herhangi bir talepte bulunması, bu talebe ilişkin olarak icra müdürlüğünün bir karar vermesi usulsüzdür. Vekil, vekillikten azil halinde, azilin haklı olup olmamasına göre Avukatlık Kanunu’nun 174. maddesi uyarınca vekalet ücretine hak kazanır. Ancak vekilin, vekalet ücreti alacağını alabilmesi için Avukatlık Kanunu’nun 164/son ve 174. maddeleri uyarınca mahkemede dava açarak ayrı bir ilam alması yada doğrudan ilamsız icra takibine başvurması gereklidir.