30 Mayıs 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

yahut borçlu aleyhinde Türkiye’de takibat icrasının imkansız hale gelmesi ile mümkündür.