2 Mart 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

BORÇLUNUN MAAŞI 0,00.-TL OLDUĞUNDAN İŞVEREN BORÇLANDIRMA RED

Alacaklı vekilinin borçlunun çalıştığı işyerine İİK.’nun 355.,356.,357. Maddeleri gereği maaş haciz müzekkeresi tebliğ edildiği, ancak bu güne kadar kesinti yapmayan ve herhangibir cevap verilmediğinden işverenin kesip göndermediği miktarla sınırlı olmak üzere işverenin borçlu olarak kaydedilerek haciz konulmasını talep ettiği anlaşıldı.
Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2008/11478 Esas ve 2008/14638 Karar Sayılı kararlerı gereği borçlunun işveren yanında çalıştığı süre ve maaşı SSK’dan sorulup belirlenmeli haciz yazısındaki oran gözetilerek sorumlu olduğu miktar tespit edilmeli sonucuna göre karar verilmesi gerektiğinden,
Borçlunun SGK hizmet dökümü alınmış, 3. Şahsa tebliği tarihi itibari ile inceleme yapılmış,
Yapılan inceleme sonucunda borçlunun pirime esas kazancının( maaşının) 0,00.-TL olduğu anlaşıldığından,
Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varılarak;
Karar :
1-Talebin reddine,
İİK.’nun 16. Maddesi gereği verilen kararın İcra Hukuk Mahkemesine şikayet edilebileceğinin ihtarı ile karar verildi .