25 Haziran 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

YARGITAY KARARLARI

İcra Müdürlüğü’nün 2011/100 E. sayılı takip dosyasındaki alacağına 6. İcra Müdürlüğü’nün 2010/5602 E. sayılı dosyasından haciz konulduğunu, haciz tarihinden itibaren 6 aylık süre içinde paranın dosyaya celbinin istenmediğini belirterek haczin düştüğünün tespitine