5 Mart 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

ÇEKTE İBRAZ SÜRELERİ

6102 TÜRK TİCARET KANUNU

II – Muacceliyet
MADDE 795- (1) Çek görüldüğünde ödenir. Buna aykırı herhangi bir kayıt yazılmamış
hükmündedir.
(2) Düzenlenme günü olarak gösterilen günden önce ödenmek için ibraz olunan çek, ibraz
günü ödenir.
III – Ödeme için ibraz

  1. Genel olarak
    MADDE 796- (1) Bir çek, düzenlendiği yerde ödenecekse on gün; düzenlendiği yerden
    başka bir yerde ödenecekse bir ay içinde muhataba ibraz edilmelidir.
    (2) Ödeneceği ülkeden başka bir ülkede düzenlenen çek, düzenlenme yeri ile ödeme yeri
    aynı kıtada ise bir ay ve ayrı kıtalarda ise üç ay içinde muhataba ibraz edilmelidir. Bu bakımdan,
    bir Avrupa ülkesinde düzenlenip de Akdenize sahili bulunan bir ülkede ödenecek olan ve aynı
    şekilde Akdenize sahili olan bir ülkede düzenlenip bir Avrupa ülkesinde ödenmesi gereken çekler
    aynı kıtada düzenlenmiş ve ödenmesi şart kılınmış sayılır.
    (3) Birinci ve ikinci fıkralarda yazılı süreler, çekte yazılı olan düzenlenme tarihinin ertesi
    günü başlar.
  2. Takvim farklılığı
    MADDE 797- (1) Çek, takvimleri farklı olan iki yer arasında çekildiği takdirde;
    düzenlenme günü, ödeme yerindeki takvimin onu karşılayan gününe dönüştürülür.