13 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MARKA – PATENT HACZİ VE SATIŞI

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MARKA – PATENT HACZİ VE SATIŞI

  1. T.C. Patent ve Marka Kurumuna haciz müzekkeresi ,
  2. T.C. Patent ve Marka Kurumundan Takyidat isteme,
  3. Borçluya kıymet takdirine faydalı tüm belgelerin 3 gün içerisinde müdürlüğümüz dosyasına gönderilmesine ve 3.gün sonunda satış ve kıymet taktiri işlemlerine başlanacağına dair borçluya muhtıra çıkarılması,
  4. Bilirkişiye kıymet takdiri raporu,

Raporda

  • Tescil numarası
  • Marka
  • Tescil için başvuru tarihi
  • Tescilin tamamlanma tarihi
  • 10 yıllık koruma süresinin halen devam edip etmediği
  • Mal ve hizmet bilgileri

5.Menkul hükümlerine göre satış işlemi