13 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN MADEN SATIŞI NASIL YAPILIR ?

 1. Öncelikle Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’ne haciz müzekkeresi yazılır.
 2. Haciz yazısında ruhsata tabi maden sahasına ait topografik haritalar istenmelidir.
 3. Borçluya  103 davet kağıdı tebliğ edilir.
 4.  Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nden gelen haciz cevabında  yazıda belirtilen enlem boylam ve sahaya ait bilgiler belirtilerek Tapu Müdürlüğüne müzekkere yazılarak kaydi haciz konulur.
 5. 1 Tane Jeoloji Mühendisi, 1 Tane Maden Mühendisi, 1 Tane Harita Mühendisi ve bölgede görev yapan 1 Kadastro Mühendisi ile kıymet kadiri yapılır..
 6. Kıymet takdiri kesinleştirilir.
 7. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden ve Tapu son takyidatlar istenir.
 8. İhale katılım özel şartlara bağlı olduğundan Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden ihaleye kimlerin girebileceği hususunda bilgi sorulur.
 9. yukarıdaki işlemler yapıldıktan sonra taşınmaz satışı gibi işlem yapılır.
 10. Satış ilanı hem Ticaret Sicil Gazetesinde hem de Türkiye genelinde trajı yüksek üç büyük gazetede , mahalli gazetede ilan edilir.
 11. Belediyede, Maden sahasının bulunduğu mahalle ya da köy muhtarlığında askıya asılmak suretiyle ilan edilir.
 12. Satış ilanı ilgililere tebliğ edilir.
 13. KDV %18
 14. Tescili yazısına harita suretleri, şartnamenin fotokopisini eklenir.