18 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

MİNİBÜS HATLARI PLAKANIN MÜTEMMİM CÜZÜDÜR, AYRI AYRI SATILAMAZ

…..Ticari hayatta sürekli olarak alım ve satıma konu olan minibüs hatlarının ekonomik bir değerinin bulunmadığı ileri sürülemez. Ancak hat, plakadan ayrı olarak bağımsız bir hacze konu olamaz. Ticari plakalı bir minibüs hattının haczi plakaya konularak haciz gerçekleşir. Diğer bir ifadeyle minibüs hatları, plakaya bağlı olup onun mütemmim cüzüdür. Hat, plaka için verildiğinden, hattın haczi de, plakanın haczi ile gerçekleşmiş olur. Aynı doğrultuda plaka satıldığında hattın da satışı gerçekleşmiş olur. Bunların birlikte satılmasını zorunlu kılan ekonomik bütünlük olduğundan hat ve plakanın ayrı ayrı kıymet taktirleri yapılarak birbirlerinden bağımsız olarak satılmaları düşünülemez…..

T.C. YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ E. 2013/2499 K. 2013/6238 T. 29.4.2013