18 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Satışlarda İhtiyati Tedbir Terkini

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü


Sayı : 82084579/3839/20585 18/06/2014
Konu : Satışlarda İhtiyati Tedbir Terkini

tedbir kararının satışa engel olup olmadığı