30 Mayıs 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

6352 Sayılı yasa ile değişik İİK 88/6 ve geçici 11. maddesi ve Adalet Bakanlığı Hukuk işleri genel Müdürlüğünün 21.12.2012 tarih ve 29577 sayılı genelgesi gereği alacaklıya muhtıra