24 Nisan 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

6352 Sayılı yasa ile değişik İİK 88/6 ve geçici 11. Maddesi ve Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri genel Müdürlüğünun 21.12.2012 tarih ve 29577 sayılı genelgesi gereği borçluya muhtıra