30 Mayıs 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

haciz ihbarnamesi

Üçüncü kişiye gönderilen İİK’nın 89. maddesinde yer alan haciz ihbarnamelerinin hukukî sonuç doğurabilmesi için İİK’nın 89. maddesi ve İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliğinin 42, 43 ve 44. maddelerinde yazılı unsurları içermesi gereklidir.