30 Mayıs 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

ihalede zarar unsurunun gerçekleşmediğinin kabulü gerekir. Bu durumda şikayetçinin ihalenin feshini istemekte hukuki yararı yoktur.