30 Mayıs 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İİK.nın 88/6. madesi borçluya muhtıra