30 Mayıs 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

ipotek bedelinin altında satışa muvafakat

12. Hukuk Dairesi         2016/23609 E.  ,  2017/1653 K. İpotek alacaklısı 3. kişi banka, satıştan önce ipotek bedelinin altında satışa muvafakat etmediği halde satıştan sonra ipotek bedelinin altında satışa muvafakat ederek, satışa …