21 Haziran 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

iş sahibinin borcu nedeniyle takas mahsup edilemeyeceğinin" belirtilmiş olması

1136 sayılı Avukatlık yasasının 164/son maddesinde; “Dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekalet ücreti avukata aittir” hükmünün vekil ile müvekkil arasında çıkacak ücret uyuşmazlıklarını düzenlemek amacıyla öngörülmüş bulunmasına, ne var ki; aynı maddenin “bu ücretin, iş sahibinin borcu nedeniyle takas mahsup edilemeyeceğinin” belirtilmiş olması