13 Haziran 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

kesinleşmeden icraya

Bilindiği üzere aynı davada birden çok istem yer alabilir. Bu istemlerin bazısının kesinleşmeden takibe konulamayacak olması, bundan bağımsız diğer alacak kalemlerinin takibine engel değildir. Nitekim alacaklının, lehine hükmedilen alacak kalemlerini takibe koyduğu görülmektedir.Bu durumda, İlamın alacağa ilişkin bölümünün kesinleşmeden takibe konulmasında bir usulsüzlük yoktur.Mahkemece şikayetin reddi yerine yazılı gerekçeyle kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.