26 Mayıs 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

kuruluş işlemleri de dahil olmak üzere kuruldukları takvim yılı ve bunu izleyen beş yıl süresince 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa göre ödenecek damga vergisinden