18 Nisan 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

lehine olan sürelerden vazgeçme

İİK.’nun 20. maddesi “Bu kanunun tayin eylediği müddetleri değiştiren bütün mukaveleler hükümsüzdür. Ancak her hangi bir müddetin geçmesinden istifade hakkı olan borçlu bu hakkından vazgeçebilir. Bu vazgeçme üçüncü şahıslara tesir etmez.