18 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

REHİN AÇIĞI BELGESİ NASIL DÜZENLENİR

8. Hukuk Dairesi         2014/1230 E.  ,  2014/4381 K. İpotekli taşınmazın satışından elde edilen bedel düşüldükten sonra bakiye alacak için düzenlenecek rehin açığı belgesinin verileceği miktar hesaplanırken o tarihe kadar işlemiş faizinin de aynı esaslara göre belirlenmesi gerekir. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : Kayseri…