20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

361. MADDE FAZLA YA DA YANLIŞ ÖDENEN PARANIN İADESİ KARARI

KONU : İİK.’nun 361. maddesi hakkında

Borçlunun dilekçeleri dosyamıza gelmekle okundu.

Dilekçe ve dosya incelendi;

Borçlunun Mahkemesi’nin Esas sayılı kararları gereği borçlu olmadığının tespit edildiği gerekçesi ile ödediği tutarlarının iadesi için alacaklı tarafa muhtıra gönderilmesini talep ettiği anlaşıldı.

Dosyanın incelenmesinde;

Alacaklıya .-TL ödendiği anlaşıldı.

İİK.’nun 361. Maddesi gereği alacaklı tarafa muhtıra tebliğ edilmesi gerektiğinden aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.

Karar ;

1-Alacaklıya ödenen tutarlar için İİK.’nun 361. Maddesi gereği muhtıra gönderilmesine,

İİK.’nun 59. Maddesi gereği masraflar verildiğinde işlemlere müteakip işlemlerin talep ve takibi talepte bulunan tarafa ait olmak üzere iş bu kararı İİK.’nun 16. Maddesi gereği ….. İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliği’ne şikayet edebileceğinin ihtarı ile karar verildi.