24 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

ALACAĞA MAHSUBEN SATIŞ SONRASI HARÇ VE VERGİ KARARI

                T.C.

              …………..

İCARA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO       :

KONU                : Alacağa Mahsuben Satış Sonrası Harç Ve Vergi

Aşağıda bilgileri yazılı hacizli malların belirtilen yer, gün ve saatte açık artırma usulüyle ihale alıcısına ALACAĞA MAHSUBEN ihale edildiği, Geçmesi gerekli 7 günlük yasal dava açma süresi geçtikten sonra ihalenin feshi davası açılıp açılmadığının İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğinden yazı ile sorulduğu ve ihalenin feshi davası açılmadığının bildirildiği ve satışı yapılan mahçuzlar üzerinde başkaca hacizlerin olup olmadığı ilgili kurumlarda sorulmuş gelen cevaplarda haciz olmadığı bildirildiğinden;

Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.

KARAR                            :

İhale alıcısına muhtıra tebliğ edilerek verilecek 7 günlük süre içerisinde yatırılması gerekli ;

.-TL K.D.V,

.-TLTellaliye harcı.

.-TL İhale damga pulu bedeli,

.-TL Tahsil harcı,(Yargıtay 12.Hukuk Dairesi’nin 2015/23197 Esas Nolu, 2015/24143 Karar Nolu ve 13/10/2015 tarihli kararları gereği matrah masraflar düşüldükden sonra alacaklıya ödenmesi gereken tutar üzerinden hesaplanmıştır)

.-TL Cezaevleri yapı harcı bedeli,(Yargıtay 12.Hukuk Dairesi’nin 2015/23197 Esas Nolu, 2015/24143 Karar Nolu ve 13/10/2015 tarihli kararları gereği matrah masraflar düşüldükden sonra alacaklıya ödenmesi gereken tutar üzerinden hesaplanmıştır)

.-TL Karar tarihi itibari ile yediemin ücreti (Karar tarihinden Satışı yapılan mahcuz malın yediemine tesliminden çıkış tarihine kadar hesaplanacak yasal yediemin ücreti eklenmek kaydı ile)

.-TL Motorlu Taşıtlar Vergisi (İNTERNET kayıtlarından temin edilen miktar olup ilgili kuruma ödenirken bildirilecek miktarın esas alınması)

Yukarıda belirtilen miktarların 7 (Yedi) gün içinde ödemek üzere müdürlüğümüz dosyasına müracaat etmesi için ihale alıcısına süre verilmesine ,

Bu süre içinde müracaat edilmediği ve ödenmesi gerekli harç ve resimler ödenmediği taktirde ihalenin Feshine karar verileceği hususu ihtaren iş bu kararın tebliğine,

İİK.’nun 16. Maddesi gereği  İcra Hukuk Mahkemesine şikayet

İcra Müdürü/Yardımcısı

İcraguncesi.com arama kodu K000016