18 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Alacağa Mahsuben Satışta Muhtıra Örneği

Alacağa Mahsuben Satışta Muhtıra Örneği

     T.C.

      …………..

İcara Müdürlüğü

Dosya No       :

Alacaklı Tarafa Muhtıradır

Alacaklı                                               :

Vekili                                                   :

Borçlu                                                  :

Vekili                                                   :

İhale Alıcısı                       :

İhale Tarihi                        :

İhale Bedeli                       :

Satılan Mal                        :

Satış Bedeli                       :

Konu                                                    : (Alacağa Mahsuben) İhale Alıcısına Muhtıradır

Yukarıda yazılı takip dosyasından yapılan ihale neticesinde adınıza alacağa mahsuben ihale edilmiş bulunan gayrimenkul mallarla ilgili ihalenin feshi davası açılmadığı bildirilmekle ihale kesinleşmiştir.

İhale bedeli üzerinden yatırılması gerekli,

0,00.-TL. KDV

0,00.-TL. ihale damga resmi ,

0,00.-TL Cezaevi yapı pul harcı,

0,00.-TL Tahsil Harcı,

Bedelinin işbu muhtıranın tebliği tarihinden itibaren 7 (Yedi) gün içinde ödemek üzere müdürlüğümüz dosyasına müracaat etmeniz, bu süre içinde müracaat edilmediği ve ödenmesi gerekli harç ve vergiler ödenmediği taktirde ihalenin Feshine karar verileceği ve iş bu muhtıranın  2004 Sayılı İcra ve İflas Yasasının 16. Maddesi  gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikayet edilebileceği hususu ihtaren tebliğ olunur.

                                                                                                                                                                                             İcra Müdürü