13 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

TİCARET SİCİLDEN BİLGİ İSTEME MÜZEKKERESİ

TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

BORÇLU :

Yukarıda ismi belirtilen borçlu şirketin iş bu borcundan dolayı;

  1. Bugünkü durumunun,
  2. Tam ticari unvanının,
  3. Halen faal bulunduğu adresinin,
  4. Kayıtlarınızdaki sicil numarasının,
  5. Ortaklarının ad, soyadı ve adreslerinin, imza sirkülerinin, kimlik bilgileriyle birlikte şahsi dosyasından en son bildirilen tebligata yarar sarih adreslerinin,
  6. Terkin edilip edilmediği, askıda olup olmadığı vb. güncel durumunun,
    Çıkartılarak müdürlüğümüz dosyasına gönderilmesine karar verilmiştir.
    Karar gereğince işlem yapılarak neticeden müdürlüğümüz dosyasına bilgi verilmesi rica olunur.