20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

ARAÇ YAKALAMA TALEBİ RED KARARI

Alacaklı vekilinin ” ……..plakalı aracın yakalanmasını talep ederim ” şeklinde talepte bulunduğu anlaşıldı.

Talep ve dosya incelendi;

Alacaklı vekilinin sadece yakalama talep ettiği ve sadece yakalama avansı yatırdığı anlaşıldı .

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunun 106/3.,4. maddesi “… Sicile kayıtlı motorlu kara araçları bakımından muhafaza, kıymet takdiri ve satış talebinin birlikte yapılması ve bunlara ilişkin giderlerin tamamının birlikte ve peşin olarak yatırılması zorunludur.

Kıymet takdiri ve satış giderlerinin, sicile kayıtlı motorlu kara araçları bakımından ilaveten muhafaza giderinin tamamı, satış talebiyle birlikte peşin olarak yatırılmazsa satış talebi vaki olmamış sayılır.

…” şeklinde düzenlendiğinden,

Alacaklı tarafın yukarıda anılan madde hükmüne uygun talepte bulunmadığından ;

Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.

KARAR ;

1-Talebin reddine,

2-2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunun 106/3.,4. maddesine uygun olarak talepte bulunulması halinde talebin değerlendirilmesine,

İİK.’nun 16. Maddesi gereği verilen kararın Konya İcra Hukuk Mahkemesine şikayet edilebileceğinin ihtarı ile karar verildi.