24 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

AŞKIN HACİZ KALDIRMA TALEBİ RED KARARI

Borçlu vekilinin dilekçesi dosyamıza gelmekle okundu.
Dilekçe ve dosya incelendi ;
Borçlu vekilinin ” İİK.’nun 85. Maddesi gereği borç tutarı kadar haciz yapılabileceğinden, aşkın hacizlerin kaldırılması ” şeklinde talepte bulunduğu anlaşıldı.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2016/989 Esas, 2016/15550 Karar Sayılı kararlarında “…İİK’nun 85/son maddesi uyarınca aşkın haciz nedeniyle hacizlerin kaldırılması yetkisi icra mahkemesine ait olup; icra müdürlüğünün hacizlerin kaldırılması yönünde bir yetkisi yok….” şeklinde karar verildiğinden,
Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.
Karar :
Talebin reddine,
İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikayet edilebilceğinin ihtarı ile karar verildi.