13 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

BİRİNCİ HACİZ İHBARNAMESİNE İTİRAZ

……………… İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO                                                  : 

BİRİNCİ HACİZ İHBARNAMESİNE

İTİRAZ EDEN                                              

ÜÇÜNCÜ ŞAHIS                                         : 

ALACAKLI                                                    :

VEKİLİ                                                           : 

BORÇLU                                                     :

KONU                                                            : ……… TL bedelli birinci haciz ihbarnamesinin tamamına itirazlarımızdan ibarettir.

AÇIKLAMALAR                                           :

Yukarıda numarası yazılı müdürlüğünüz dosyasında tarafıma İİK m.89/1 uyarınca Birinci Haciz İhbarnamesi gönderilmiştir. Tarafıma gönderilen birinci haciz ihbarnamesini …………….. tarihinde tebliğ almakla gönderilen birinci haciz ihbarnamesine süresi içinde  itiraz ediyorum.

Yukarıda numarası yazılı müdürlüğünüz dosyasında borçlu bulunan tarafın bende hiçbir hak ve alacağı bulunmamaktadır. İşbu sebeple tarafıma tebliğ edilen …………-TL’lik birinci haciz ihbarnamesinin tamamına itiraz ediyorum.                           

TALEP ve SONUÇ : Yukarıda açıkladığım sebeplerle yasal süresi içinde birinci haciz ihbarnamesine yapmış olduğum itirazlarımın kabulüne karar verilmesini arz ve talep ederim.

                                                                                         ÜÇÜNCÜ ŞAHIS

 …………………………..              

89-1. haciz ihbarnamesine cevap