24 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

HACİZ TARİHİ HACZİN KABUL TARİHİDİR

DİYARBAKIR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 6. HUKUK DAİRESİ DOSYA NO:2020/71 KARAR NO: 2020/268

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ ESAS NO:2020/7502 KARAR NO:2021/3140 ONAMA

“…Alacaklının haciz talebi üzerine, icra müdürlüğünce haciz talebinin kabul edildiğinin tutanağa yazılması ile haciz gerçekleşmiş olur. Bir diğer anlatımla haciz talebinin kabulünün tutanağa yazıldığı tarih haciz tarihidir. Haciz müzekkeresinin gönderilip gönderilmemesi veya gereğinin yerine getirilip getirilmemesi geçerliliğini etkilemez. Zira bu işlemler muhafaza tedbiridir.…”