28 Mayıs 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Alacaklı vekilinin talebi dosyamıza gelmekle okundu.
Talep ve dosya incelendi;
Alacaklı velinin talebinde belirtilen borçlunun adresinde menkul mal haczi ve muhafazası talebinde bulunduğu anlaşıldı.
Alacaklı tarafça haciz talep edilen adresin borçlunun adres kayıt sistemindeki adresi olduğu anlaşıldı.

Haciz talep edilen adresin 4721 Sayılı Türk Medeni Yasasının 19. maddesi uyarınca konut (ikametgah) adresi olduğu kanaatine varılması halinde 2004 Sayılı İcra ve İflas Yasasının 79/a-1. maddesi uyarınca konutta haciz talebinin kabulü ile haciz kararının İcra Mahkemesi Hakiminin onayına sunulması gerektiğinden,
2004 Sayılı İcra ve İflas Yasasının 79/a-2. maddesi uyarınca İcra Mahkemesi Hakiminin İcra Müdürlüğünün Haciz Kararını onaylamasına müteakip konutta haciz işlemi yapılabileceğinden,
2004 Sayılı İcra ve İflas Yasasının 79/a-3. maddesi uyarınca konutta haciz esnasında haciz mahallinin konut olmadığı anlaşılması halinde hacze devam edilebileceğinden,
2004 Sayılı İcra ve İflas Yasasının 79/a-2. maddesi uyarınca İcra Mahkemesi Hakiminin İcra Müdürlüğünün Haciz Kararını onaylamaması halinde İcra Müdürlüğünce konutta haciz talebi hakkında yeniden karar verileceğinden,
Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.
Karar :
1- Konutta haciz talebinin kabulü ile iş bu kabul kararının İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğinin onayına sunulmasına,
2- İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğinin;
a-Konutta haciz kararını onaylaması halinde 2004 Sayılı İcra ve İflas Yasasının 59. Maddesi gerekli haciz ve muhafaza masraflarını yatırılması, Müdürlüğümüzden haciz günü için randevu alınması halinde haciz işlemi için personel görevlendirilmesine,
b-Konutta haciz kararını onaylamaması halinde haciz talebi hakkında yeniden karar verilmesine,
İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikayet edilebilceğinin ihtarı ile karar verildi.