25 Haziran 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

KONUTTA HACİZ İÇİN İCRA MAHKEMESİNE MÜZEKKERE

İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

Yukarıda esas numarası belirtilen dosyadan alacaklı vekili borçlunun adresinde menkul mal haczi ve muhafazası talebinde bulunulmuştur.
Haciz talep edilen adresin 4721 Sayılı Türk Medeni Yasasının 19. maddesi uyarınca konut (ikametgah) adresi olduğu kanaatine varılmış ve haczi talebi müdürlüğümüzce kabul edilmiştir.
2004 Sayılı İcra ve İflas Yasasının 79/a-2. maddesi uyarınca mahkemenizin müdürlüğümüzün haciz kararını onaylamasına müteakip konutta haciz işlemi yapılabileceğinden 2004 Sayılı İcra ve İflas Yasasının 79/a-1. maddesi uyarınca konutta haciz kararının mahkemenizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Karar gereğince konutta haciz haciz işleminin yapılıp yapılmayacağı hususunda bir karar verilerek tarafımıza bildirilmesi hususu;
Arz olunur.