20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İHALENİN FESHİ HALİNDE TELLALİYE HARCI ALACAKLIDAN İSTENMELİ

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesi Dosya No:2019/2041 Karar No:2021/172

“….Tellaliye harcının, tellallık hizmeti karşılığında, belediyece görevlendirilen yetkililerce tahsil edilen belediyenin kendi geliri olduğu her türlü duraksamadan uzaktır. Bu durumda harcın sorumlusu, ihalede malı satılan borçludur. Ancak, tellallık harcının, icra müdürlüğü aracılığıyla satışa çıkarılan borçluya ait taşınmazın ihale bedelinden kesilerek ödenmesi gerekir (Hukuk Genel Kurulu’nun 29.11.2006 tarih, 2006/12-759 esas, 2006/760 karar sayılı karan). Ne var ki, alacaklının, ihale bedelinden kesilen tellaliye harcı kadar takibe devam imkanı vardır. Açık artırma ilanı ve şartnamede tellaliyenin satış bedelinden ödeneceği belirtilmiş olmakla, icra müdürlüğünce alacaklıdan tellaliye harcını yatırmasının istenmesi gerekmektedir. Yatırılan tellaliye bedeli ve tahsil harcı kadar alacaklının dosya alacağının devam edeceğinin tabii bulunmasına göre ihale alıcısı üçüncü kişiden tellaliye ücretinin alınması hukuka aykırıdır. Adana Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesi Dosya No:2019/2041 Karar No:2021/172 Kesin olarak verilmiştir…”