4 Mart 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

ikramiyenin en fazla 1/4’ü haczedilebir, fazla mesai, evlilik yardımı, çocuk zamları, ayni yardımlar, hafta tatili ücreti, genel tatil ücreti gibi ödemeler haczedilemeyeceğine ilişkin talep

T.C.
…………….
. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO :

KONU :MAAŞ HACİZİ

AÇIKLAMALAR :

Yukarıda belirtilen esas numarası ile hakkımda (müvekkilimin hakkında) icra takibi başlatılmış olup maaşıma(maaşına) haciz konulmuştur.
Ancak 6772 sayılı Kanun’un 4. maddesinde; “fazla mesai, evlilik, çocuk zamları veya primleri, ayni yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri gibi esas ücrete munzam tediyelerin” haczedilemeyeceği belirlenmiştir. Bu durumda, ikramiyenin en fazla 1/4’ünün haczi mümkün ise de, yukarıda belirtilen 4. maddedeki fazla mesai, evlilik yardımı, çocuk zamları, ayni yardımlar, hafta tatili ücreti, genel tatil ücreti gibi ödemelerin haczi mümkün değildir.
Bu duruma göre fazla mesai, evlilik, çocuk zamları veya primleri, ayni yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri gibi esas ücrete munzam tediyeler üzerindeki haczedilemez.

H. NEDENLER : 4857 sayılı İş Kanunu’nun 35. maddesi, İİK’nun 83/2. maddesi, 4857 sayılı Yasa’nın 32. maddesi, 6772 sayılı Kanun’un 4. Maddesi ve ilgili mevzuat.
TALEP : Fazla mesai, evlilik, çocuk zamları veya primleri, ayni yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri gibi esas ücrete munzam tediyeler üzerindeki hacizlerin kaldırılması arz ve talep olunur.

BORÇLU/VEKİLİ