28 Mayıs 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Örnek Satış Talebi

T.C.

…………………….

…..İCRA MÜDÜRÜLÜĞÜ’NE

DOSYA NO                          :

KONU                                  :Gayrimenkul Satışı Hk.

AÇIKLAMALAR    :

Aşağıda bilgileri verilen taşınmaz/lara … tarihinde haciz konulmuştur. Borçlu borcunu ödemediğinden 2004 Sayılı İcra ve İflas Yasası Madde 107 uyarınca haciz konulan taşınmazların satışını isteme zorunluluğu hasıl olmuştur.

Satış giderinin eksik olması halinde 2004 Sayılı İcra ve İflas Yasası Madde 106/6 uyarınca tarafımdan istenilmesi kaydı ile 2004 Sayılı İcra ve İflas Yasası Madde 106/3 ve    Satış Giderleri Tarifesi Madde 3 uyarınca ….-TL satış gideri yatırılmıştır.

TAŞINMAZ BİLGİLERİ   :

… İli , … İlçesi , … Mah. , … Ada … Parsel ‘de kayıtlı arsa vasıflı

SONUÇ VE İSTEM           :

Yukarıda bilgileri verilen taşınmazın satışını ve eksik avans olması halinde tarafımızdan muhtıra ile istenilmesini talep ederim.

                                                                                                                                                  Alacaklı/vekili