25 Haziran 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İŞÇİNİN DİĞER ÖDEMELERİN HACZEDİLEMEYECEĞİNDEN DOLAYI HARÇSIZ HACİZ KALDIRMA TALEBİ TALEBİ

T.C.

…………………….

…..İCRA MÜDÜRÜLÜĞÜ’NE

DOSYA NO                  :

KONU                            : İşçiye yapılan diğer ödemelerin   

haczedilemeyeceğinden dolayı harçsız haciz kaldırma hakkında

AÇIKLAMALAR        :

Yukarıda belirtilen esas numarası ile hakkımda (müvekkilimin hakkında) icra takibi başlatılmış olup maaşıma(maaşına) haciz konulmuştur.

Ancak 6772 sayılı Kanun’un 4. maddesinde; “fazla mesai, evlilik, çocuk zamları veya primleri, ayni yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri gibi esas ücrete munzam tediyelerin” haczedilemeyeceği belirlenmiştir. Bu durumda, ikramiyenin en fazla 1/4’ünün haczi mümkün ise de, yukarıda belirtilen 4. maddedeki fazla mesai, evlilik yardımı, çocuk zamları, ayni yardımlar, hafta tatili ücreti, genel tatil ücreti gibi ödemelerin haczi mümkün değildir.

Bu duruma göre fazla mesai, evlilik, çocuk zamları veya primleri, ayni yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri gibi esas ücrete munzam tediyeler üzerindeki haczedilemez.

SONUÇ VE İSTEM      :

Fazla mesai, evlilik, çocuk zamları veya primleri, ayni yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri gibi esas ücrete munzam tediyeler üzerindeki hacizlerin harçsız olarak  kaldırılmasına,

Karar verilmesini talep ederim.

Alacaklı/vekili

İcraguncesi.com arama kodu T00019