28 Mayıs 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Örnek Araç Satış Talebi

T.C.

…………………….

…..İCRA MÜDÜRÜLÜĞÜ’NE

DOSYA NO                 :

KONU                         : Araç Satışı Hk.

AÇIKLAMALAR           :

Aşağıda bilgileri verilen araca … tarihinde haciz konulmuştur. Borçlu borcunu ödemediğinden 2004 Sayılı İcra ve İflas Yasası Madde 107 uyarınca haciz konulan aracın satışını isteme zorunluluğu hasıl olmuştur.

Satış giderinin eksik olması halinde 2004 Sayılı İcra ve İflas Yasası Madde 106/6 uyarınca tarafımdan istenilmesi kaydı ile 2004 Sayılı İcra ve İflas Yasası Madde 106/3 ve    Satış Gider-leri Tarifesi Madde 3 uyarınca ….-TL satış gideri yatırılmıştır.

ARAÇ BİLGİLERİ           :

SONUÇ VE İSTEM         :

Yukarıda bilgileri verilen aracın yakalanmasını,kıymet takdirinin yapılması ve satışının yapılmasını ve eksik avans olması halinde tarafımızdan muhtıra ile istenilmesini talep ederim.

                                                                                                                                                                                 Alacaklı/vekili