13 Haziran 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İHALE SONRASI TAŞINIR TESLİM TUTANAĞI

İHALE SONRASI TAŞINIR TESLİM TUTANAĞI

Alacaklı                                            :

Vekili                                                :

Borçlu                                                :

Vekili                                                :

İhale Alıcısı              :

Kimliği                                             :

Adresi                                               :

İhale Edilen Mal     :

İhale Tarihi              :

İhale Bedeli              :

Müdürlüğümüzün yukarıda numarası yazılı dosyasından hacizli/rehinli bulunan ve özellikleri verilen ihale konusu mal ,yapılan açık artırma neticesinde açık kimliği yazılı alıcıya ihale edilmiş ve ihalesi kesinleştiğinden malın ihale alıcısına teslimi için malın bulunduğu depoya gelindi.

İhale konu malın ve depo görevlisinin hazır olduğu haciz tutanağındaki şekli ile hazır olduğu görüldü. İhale alıcısına teslim işlemine geçildi.

İhale alıcısı söz aldı.

-Teslime konu malı haciz tutanağındaki şekli ile teslim aldım herhangi bir diyeceğim yoktur dedi.

Yapacak başkaca işlem kalmadığından işleme son verildi.

Teslim Alan                                                                                             Teslim Eden

                                                                                                                                                                       İcra Memuru