30 Kasım 2023

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Satılarak paraya çevrilen deniz taşıtlarının haciz aşamasında ki kullanım şekli değiştirilerek tescil ettirilemeyeceği hakkında genelge