29 Mayıs 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

226 Sayılı Kanunun Geçici Madde 1-/b "….9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirlenen süreler…"