18 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

7226 Sayılı Kanunun Geçici Madde 1-/b maddesinin İcra Müdürlüğüne süre hesabında getirdikleri

7226 Sayılı Kanunun Geçici Madde 1-/b “… Bu süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlar. Durma süresinin başladığı tarih itibarıyla, bitimine on beş gün ve daha az kalmış olan süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden başlamak üzere on beş gün uzamış sayılır.” şeklinde düzenlenmiştir.

Sorun ; Bakiye sürelere 15 gün eklenip eklenmeyeceği,

Değerlendirme ; 7226 Sayılı Kanunun Geçici Madde 1-/b “….9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirlenen süreler...” şeklinde düzenlenmiştir.

Bu durum bu hükmün İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna özel düzenlendiğini göstermektedir. Özel hükmün olduğu yerde başka mevzuat aranmayacaktır.

Hal böyle olunca;

Durma süresinin başladığı tarih itibarıyla,

Bitimine on beş gün ve daha az kalmış olan süreler,

Durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden başlamak üzere on beş gün uzamış sayılır.

İfadelerine ayrı ayrı bakıldığında sürelerin durması itibari ile değerlendirme yapılarak,

Eğer bakiye süre 15 günden az bir süre kaldı ise bakiye süreye 15 gün uzayacağı yani;16.06.2020 tarihi itibari ile süreler işlecek 01.07.2020 tarihi itibari ile kesinleşecektir.

Yani 30 günlük ödeme süresi olan bir takipte durma süresi itibari ile 20 gün kaldı ise 15 gün uzamayacaktır.

7 günlük bir itiraz süresi olan bir işlemde tebligat 25/03/2020 tarihinde yapıldı ise;

7 günlük süre hiç başlamadığı halde süre 15 gün uzayacak, kesinleşme 01.07.2020’dir

Burada eleştirilebilecek husus 16/06/2020 tarihinde başlatılacak bir takipte tebligat 19/06/2020 tarihinde yapılmış ise;

Kesinleşme tarihi tebligat tarihinden itibaren 7 günlük sürenin bitimi olan 29/06/2020 iken, kesinleşme tarihi 01/07/2020’ dir.

Durma süresinden önce tebliğ edilmiş ve bakiye süresi olan her iş ve işlemde 15 gün kesinleşme tarihi 01.07.2020 tarihi olacağından,

Takip iş ve işlemleri yaklaşık 3 ay önceden başlamasına rağmen 16/06/2020 tarihinde başlatılan bir takipten daha sonra kesinleşebilecektir.

Burada her ne kadar hakkaniyete aykırı bir durum oluşsa da;

İcra ve İflas Hukuku şekle sıkı sıkıya bağlı bir hukuktur. Bu bakımdan kanunda yer alan hükmün lafzından durma tarihi itibari ile bitime 15 günden az bir süre kalan sürelere durmanın ortadan kalktığı günden itibaren 15 gün uzayacağı anlaşılmaktadır.

Sonuç ; Durma süresinin başladığı tarih itibarıyla, bitimine on beş gün ve daha az kalmış olan süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden başlamak üzere on beş gün uzayacak, 01.07.2020 tarihi itibari ile kesinleşme olacaktır.