18 Nisan 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 776. maddesi

İİK. ‘nun 168. maddesi gereği İcra Müdürü Kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takipte, dayanak belgenin kambiyo senedi niteliğinde olup olmadığını ve alacaklının kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takip hakkı bulunup bulunmadığını icra müdürü kendiliğinden incelemekle yükümlüdür.